Choď na obsah Choď na menu
 


Sexualita 

header-adrimax-sk.jpg

 

Sexualita - pohlavnosť - súbor pudov, postojov, zvykov a činností, ktoré sa vzťahujú k sexuálnemu styku. Sexuálny pud je vrodený človeku práve tak ako napríklad zvieraťu. Pre sexualitu, ktorá je ľudským javom, je charakteristický riadený výber sexuálneho partnera (vyjadrený napríklad v sexuálnych tabu), priebežné uspokojovanie sexuálnych potrieb, a to bez sledovania reprodukcie druhu, a kultúrná určenosť uspokojovania sexuálnych potrieb. Človek svoje sexuálne potreby uspokojuje spravidla spôsobom, ktorý je v spoločnosti, ktorej je príslušníkom, akceptovaný a schválený.

Sexualita = pudová príťažlivosť jedincov

  

Erektilná disfunkcia

Pojmom erektilná disfunkcia (skrátene ED), sa označujú u mužov pretrvávajúce problémy pri dosahovaní a udržaní erekcie dostatočnej pre úplný pohlavný styk. Často sa používa výraz impotencia. ED nemá nič spoločného s plodnosťou alebo so schopnosťou prežívať orgazmus. ED postihuje erekciu, a tým znemožňuje sa do tohto štádia vôbec dostať.

Rozšírenie disfunkcie

Mužská erektilná disfunkcia je jednou z vôbec najčastejších porúch sexuálnych funkcii. Odhady uvádzajú, že niektorým z jej stupňov trpí až polovica všetkých mužov po prekročení štyridsiatého roku veku. S narastajúcimi rokmi sa počty ešte zvyšujú. Na celom svete sa problémom s erekciou trápi odhadom až 152 miliónov mužov. Podľa niektorých prieskumov priznáva v Slovenskej republike poruchu erekcie každý druhý muž starší 40 rokov. Nie je to teda nijak vzácny problém.

Mnohí muži mávajú občas problémy s erekciou, to však neznamená, že by sa u nich ED mala stáť chronickým problémom. Aby bola v prípade takých problémov stanovená diagnóza ED, museli by sa objavovať pravidelne. Preblémy s erekciou sa nemusia vyskytovať vždy, keď chcete uskutočniť pohlavný styk. Objavujú sa však v určitom časovom horizonte opakovane.

Prejavy disfunkcie

V zásade sa jedná o poruchu v niektorom z troch základných prvkov určujúcich kvalitu erekcie:

* schopnosť dosiahnúť erekciu
* dostatočné stoporenie penisu
* schopnosť udržať erekciu

bathmate-hydromax-x30.jpgZmeny v kvalite erekcie

Zmeny v kvalite erekcie môžu mať celú radu príčin. Objavia sa v okamihu, keď z nejakého dôvodu zlyhá niektorá zo zložiek dôležitých pre dostatočne stoporenie penisu. S narastajúcim vekom si muži obvykle všimnú, že im dosahovanie erekcie trvá dlhšie. Pozorujú, že ich pohlavný úd pri nej už nie je tak tuhý, ako býval, a že k vyvrcholeniu dochádza neskôr. Jedná sa o normálne zmeny, ktoré majú súvislosť so stárnutím, a ktoré by sa teda nemali zamieňať za ED. Erektilná disfunkcia nie je súčasťou procesu stárnutia a je dobre liečiteľná. Erektilná disfunkcia býva u mužov výrazne zviazaná s ďalšími zdravotnými poruchami. Obvykle sa jedná o určitý príznak nejakého iného zdravotného problému. Preto by sa rozhodne nemala podceňovať.

Niektoré prípady ED sú spôsobené len psychickými problémami. Väčšina má ale organický základ. Erektilná disfunkcia je veľmi citlivý indikátor celkového zdravia a môže byť prvým príznakom nemoci. Je faktom, že do 40 roku veku má 90 percent mužov aspoň jeden zážitok, kedy erekciu nebolo možné dosiahnúť alebo kedy nebola natoľko pevná, aby bolo možné uskutočniť styk. Je dôležité si uvedomiť, že erekcia môže vždy ochabnúť, ale pokiaľ zostanete v kľude a ďalej budete aktívni v erotickom a sexuálnom procese, nie je problém ju znovu dosiahnúť. Na vine môžu byť lieky, ktoré užívate, stres alebo zlá životospráva.

Psychické problémy

Impotencia môže vzniknúť i z psychických dôvodov – napríklad problémy v práci, alebo zlá situácia vo vzťahu/manželstve. V prípade opakovaných zlyhaní dôjde k narušeniu psychiky muža, ktorý si potom mylne namýšla, že má problémy s erekciou zo zdravotných dôvodov. Pokiaľ však pri tom bez problémov dosiahne sám erekciu pri masturbácii alebo máva tzv. rannú erekciu, je problém len psychického charakteru.

Citované z „http://cs.wikipedia.org/wiki/Erektiln%C3%AD_dysfunkce“

..........................................................................................................................................


Mužská a ženská ejakulácia

Mužská ejakulácia

Ejakulácia (z latinského eiaculatio [e:jakula:tio:] – vystreknutie) je proces prudkého vypudenia spermatu zo stoporeného penisu v niekoľkých rychle po sebe idúcich výstrekoch, obvykle doprevádzané orgazmom v dôsledku sexuálnej stimulácie vyvolanej erekciou penisu. Ejakulácia môže nastať tiež samovolne behom spánku (viď polucia) alebo stimuláciou prostaty.

Priebeh


ako-na-predcasnu-ejakulaciu.jpgPriebeh ejakulácie je sprevádzaný značným vzrušením (používa sa francúzsky termín la petite mort), ktoré môže byť pre muža veľmi príjemné a uspokojujúce. Každý z výstrekov je spojený s vlnou sexuálnej rozkoše, najmä na penise a v okolnej časti. Prvý a druhý vzťah svalstva chámovodu a močovej trubice je obvykle najsilnejší a vypudí z tela najväčší objem spermatu. Každý ďalší vzťah je potom sprevádzaný menším množstvom spermatu a slabšou vlnou vzrušenia. Behom ejakulácie niektorí muži vydávajú neúmyselné zvuky ako vzdychy alebo dokonca výkriky, niektorí zažívajú vzťahy svalov na rôznych častiach tela, zriedka po celom tele, pravidelne však vzťahy ritného zvierača.

Ejakulácia má dve fáze: v prvej fáze (zvanej emisia) sa dve trubice zvané chámovody zmrštia a vypudia spermie z nadsemenníkov, kde boli uskladnené, do prostaty (cez tzv. ampuly, zväčšené časti konca chámovodu). Začiatok prvej fáze je hodnotený ako bod, z ktorého nie je návratu či bod nevyhnutelnej ejakulácie. Po priebehu koncom chámovodu sa spermie miesia s tekutinovými výmieškami semenných mechúrikov (vesicula seminales), prostaty a Cowperovej žľazy. Tým spermat nadobúda podoby ejakulátu, zároveň nastává druhá fáza, vlastná ejakulácia. Pri nej je ejakulát vypudený močovou trubicou (urethra) rytmickými vzťahmi von z tela.

Citované z http://cs.wikipedia.org/wiki/Ejakulace

.........................................................................................................................................


Ženská ejakulácia


pokles-libida.jpgAko ženská ejakulácia (hovorovo i v slovenčine známa ako squirting) sa označuje vylúčenie značného množstva tekutiny z močovej trubice behom sexuálnej stimulácie pri ktorej sa žena blíži orgazmu. Podľa chemickej analýzy sa jedná o zmes fruktózy, sacharózy (dvoch prírodných druhov cukru), PSA – tekutinou produkovanou u mužov predstojnou žľazou (prostatou), ktorá tvorí základ mužského ejakulátu; u žien sa predpokladá, že je vytváraná Skeneho žľazami a veľmi nízkej hladiny kreatininu a moči.
 


Pôvod ženskej ejakulácie

V súčasnej dobe sú teórie zabývajúce sa pôvodom ženskej ejakulácie nepreukázatelné. Najnovšie informácie sú založené na štúdiách, na ktorých sa podielali Dr. Beverly Whipple, Dr. John Perry, Dr. Gary Schuback, Dr. Milan Zaviacic a Dr. Cabello Santamaria. Tí neposkytujú spoľahlivú informáciu o pôvode tekutiny, aj keď chemické analýzy tejto tekutiny prezradili, že sa nejedná o moč. Hladina kreatinínu a močoviny je nízka.

Výskum

Emmanuele Jannini z talianskej univerzity L'Aquila University v roku 2002 ponúkol vysvetlenie pre tento jav, rovnako ako pre časné popieranie jeho existencie:

Otvory Skeneho žliaz bývajú obvykle vo veľkosti škáry a u každé ženy sa líšia a to v takom rozsahu, že u niektorých žien sa javia, ako keby tam vôbec neboli. Skeneho žľazy sú dôvodom ženskej ejakulácie. To vysvetluje i absenciu tohoto javu u väčšiny žien.

Spätná ejakulácia, pri ktorej tekutina putuje močovou trubicou smerom k močovému mechúru môže tiež byť možným vysvetlením pre absenciu inde potvrdeného javu.

Zdá sa, že ejakulácia u žien je spôsobená stimulaciou oblasti vo vagíne známej pod názvom Gräfenbergerov bod (často zjednodušene nazývaný ako bod G).

Štúdie zabývajúce sa ejakulovanou tekutinou z močovej trubice ukázali rozdielne chemické zloženie ako v moči, aj keď moč môže byť tiež prítomná. V ženskom ejakuláte sa objavila glukóza, prostatické fosforečné kyseliny a PSA dohromady s nízkým množstvom močoviny a kreatininu. V niektorých prípadoch bol ejakulát odlišný od moči absenciou vôňe špargle (po zjedení špargle) alebo farbou.

„Ženská prostata“ a ženská ejakulácia

Ženy nemajú presný ekvivalent mužskej predstojnej žľazy (prostaty), ktorá je súčasťou mužského rozmnožovacieho systému. Nemajú, aj keď majú štruktúru, aj keď je homologická mužskej prostate, to znamená, že sa vyvinula z rovnakej zárodkovej tkáne. (Semenníky u mužov a vaječníky u žien sú taktiež homologické.) Tieto sú nazývané para-urethrálne žľazy alebo Skeneho žľazy – aj keď pojem Skeneho žľazy je často používaný pre dve paraurethrálne žľazy blízko otvoru močovej trubice. Sú tam preto, že po prvý týždeň vývoja plodu nie je mužské a ženské embryo ešte diferencované.

feromony-magnetifico.jpg

Veľkosť a stavba paraurethrálnych žliaz (Skeneho žľazy) sa líšia ženou od ženy. Tekutina, ktorú produkujú je podobná tej, ktorá je produkovaná mužskou prostatou a tak ako u mužov prechádza do močovej trubice a v niektorých prípadoch môže preniknúť do vagíny. Žľazy sa naplnia tekutinou behom sexuálneho vzrušenia a môžu byť pohmatom cítiť cez stenu vagíny. Zdurenie tkáne obklopujúcu močovú trubicu môže byť kombinácia žľaz naplnených tekutinou a zdurenie ženskej erektilnej tkáne (corpus spongiosum), ktorá u mužov spôsobuje erekciu. Bude patrné i zdurenie neviditelnej časti klitorisu.

Zdá sa, že rytmické sťahovanie pánvových svalov behom orgazmu vedie k vylúčeniu nahromadenej tekutiny, ako prinajmenšom jednej zo súčastí ženskej ejakulácie. Množstvo vypustenej tekutiny môže byť značné, behom opakovaného naplňovania a vyprázdňovania žliaz behom orgazmu.

Ženská transsexuálna ejakulácia

Bola zaznamenaná i ženská ejakulácia u transsexuálnych žien po zmene pohlavia. Zdroj tejto tekutiny bola pravdepodobne prostata, ktorá nebola odstránená behom neovaginoplastiky.

 

femmpassion2_sk.jpg


..........................................................................................................................................

Orgazmus

Orgazmus je výsledkom fáze plató (plateau) sexuálneho reakčného cyklu, zdieľaný oboma pohlaviami. Orgazmus sa vyznačuje intenzívnou fyzickou rozkošou, kontrolovanou autonómnym nervovým systémom. Je sprevádzaný rýchlymi cyklami svalových kontrakcii (vzťahy) v dolných pánvových svaloch, ktoré obklopujú primárne pohlavné orgány a anus (ritný otvor). Orgazmy u mužov i žien sú často spojené s inými mimovoľnými reakciami, napr. so svalovými kŕčmi v iných častiach tela a s vydávaním zvukov. Orgazmus tiež z pravidla sprevádza euforické vnímanie.

Následne orgazmus obvykle spôsobuje znateľnú únavu a muži i ženy si po ňom potrebujú odpočinúť. To sa obvykle pripisuje uvolneniu prolaktínu. Prolaktín je typickou odozvou endokrinného systému pri depresívnej nálade alebo podráždení. Príčinou tiež môže byť potreba krátkeho odpočinku po intenzívnej fyzickej aktivite.

Prebiehajúci výskum v lekárskom univerzitnom centre v Gronigene (Holandsko), skúma, čo sa deje v mozgu žien a mužov behom orgazmu. Používané techniky zahrňujú pozitronovú emisnú tomografiu (PET) a magnetickú rezonanciu (MR). Ženské i mužské mozgy sa v priebehu orgazmu chovajú takmer rovnako. Skenovanie mozgov ukázalo, že rozsiahlé oblasti mozgovej kôry behom orgazmu dočasne utĺmia svoju aktivitu. Zo stoporivého orgánu

Orgazmu sa dosiahne priamou stimuláciou penisu alebo klitorisu. Táto stimulácia môže byť zapríčinená pohlavným stykom, ručnou masturbáciou, orálnym sexom alebo vibrátorom. Akákoľvek stimulácia penisu alebo klitorisu môže nakonec vyvrcholiť orgazmom. Orgazmu je možné tiež dosiahnúť stimuláciou iných erotogénnych zón, bez fyzickej stimulácie pomocou psychického vzrušenia alebo pri polucii alebo “mokrom sne”.

Niekoľkonásobné orgazmy

V niektorých prípadoch ženy nemajú obdobie útlmu (refractory period) alebo ho majú len veľmi krátko a preto môžu zažiť druhý orgazmus rýchlo po prvom. Niektoré ženy môžu prežiť i ďalšie následujúce orgazmy. Nazývajú sa niekoľkonásobné orgazmy. Po prvom orgazme môžu byť následujúce orgazmy silnejšie alebo príjemnejšie. Výskumy ukazujú, že asi 13% žien zažilo niekoľkonásobné orgazmy. Ešte väčšie množstvo žien toho môže dosiahnúť pomocou správnej stimulácie (ako napríklad pomocou vibrátora) a v správnom rozpoložení. Klitoris a bradavky niektorých žien sú ale po vyvrcholení veľmi citlivé a ich následná stimulácia môže byť bolestivá. Rýchle a hlboké dýchanie môže pomôcť uvolniť toto napätie. Existujú bulvárne správy o ženách majúcich príliš mnoho orgazmov a tiež tvrdenia, že jedna mladá Britka ich má neustále behom dňa, kedykoľvek pocíti sebamenšie vibrácie.

magnetifico-zeny.jpgJe možné mať orgazmus bez ejakulácie (suchý orgazmus) alebo ejakulovať bez dosiahnutia orgazmu. Niektorí muži tvrdia, že mali niekoľkonásobné po sebe idúce orgazmy, obzvlášť bez ejakulácie. Muži, ktorí prržívajú suché orgazmy, môžu často vyvolať niekoľkonásobné orgazmy, lebo potreba oddychu (obdobie útlmu) je menšia. Niektorí muži sú schopní masturbovať po celé hodiny bez prestávky a dosiahnúť pri tom mnohých orgazmov. V poslednej dobe mnoho knih popisuje najrôznejšie techniky ako dosiahnúť niekoľkonásobných orgazmov. Väčšina viac-orgazmických mužov (a ich partnerov) popisuje, že zadržovanie ejakulácie vyvolává omnoho silnejší po-orgazmický stav.

Jednou technikou je zastavenie ejakulácie zatlačením na hrádzu (perineum) asi uprostred medzi mieškom a ritným otvorom tesne pred ejakuláciou. Táto technika však môže viesť k spätnej ejakulácii, tj. k presmerovaniu semena do močového mechúra namiesto do močovej trubice. Môže tiež spôsobiť dlhodobé poškodenie vzniknuté tlakom na nervy a krvné cievy v oblasti hrádze. Muži, ktorí prešli operáciou prostaty alebo močového mechúra z nejakého dôvodu môžu tiež zažívať suché orgazmy spôsobené spätnou ejakuláciou.

Iné techniky sú obdobné k tým popisovaným viac-orgazmickými ženami, ktoré uvádzajú, že sa musis uvolniť, aby dosiahli niekoľkonásobných orgazmov. Tieto techniky zahrňujú skôr mentálnu a fyzickú kontrolu nad pre-ejakulatívnymi vzťahmi ciev a výronmi ako ejakulatívnymi vzťahmi alebo násilné zadržanie ako v predošlej technike. Sexuálna energia, aj keď je koncetrovaná v pohlavných orgánoch môže byť rozvedená po celom tele. Neoficiálne sa hovorí, že úspešné prevedenie týchto metód môže spôsobiť následné alebo niekoľkonásobné orgazmy „po celom tele“. Jemná stimulácia prostaty, semenných vačkov a chámovodu vyvoláva erogenný pôžitok, ktorý u niektorých mužov vrcholí intenzívnym orgazmom. O umelom penise (Anerose) sa tvrdí, že stimuluje prostatu a pomáha mužom dosiahnúť týchto druhov orgazmov.

Mnoho mužov, ktorí začali masturbovať alebo inak sexuálne žiť pred začiatkom puberty popisujú, že sú schopní dosiahnúť niekoľkonásobných ne-ejakulatívnych orzgazmov. Mladí chlapci sú schopní dosiahnúť niekoľkonásobných orgazmov, lebo u nich nedochádza k období útlmu pokiaľ nedosiahnú prvej ejakulácie. U dievčat je to možné stále a to i po začiatku puberty. U mužov sa táto schopnosť väčšinou vytráca s ich prvou ejakuláciou. Niektoré správy naznačujú, že orgazmy prepubertálnych chlapcov sú kvalitativne podobné „normálnemu“ ženskému prežívaniu orgazmu, čo poukazuje na to, že hormonálne zmeny behom puberty majú veľký vplyv na charakter mužského orgazmu.

 logo.png


Internetové klebety a niekoľko vedeckých štúdií poukazujú na hormón prolaktín ako pravdepodobný zdroj mužského obdobia útlmu. Z tohoto dôvodu sa vytvoril experimentálny záujem v používaní liekov, ktoré prolaktín inhibujú (napr. Dostinex; tiež známý ako Cabeser alebo Cabergoline). Neoficiálne zvesti poukazujú na to, že Dostinex je schopný úplne potlačiť obdobie útlmu a umožňuje mužom zažiť rýchlo po sebe idúce niekoľkonásobné ejakulatívne orgazmy. Aspoň jedna vedecká štúdia tieto názory podporuje. Dostinex je liek ovplyvňujúcí hormony a má veľa potenciálnych vedľajších účinkov. Jedným z možných dôvodov je zvýšené uvolňovanie hormónu oxitocínu. Ďalej sa predpokladá, že množstvo vyprodukovaného oxytocínu môže ovplyvňovať dĺžku obdobia útlmu.

Vedecké štúdium, ktoré úspešne zdokumentovalo prirodzené, plne ejakulatívné, niekoľkonásobné orgazmy u dospelého muža, bolo urobené v Rutgers University v roku 1995. Behom štúdia došlo k šiestim plne ejakulatívnym orgazmom v priebehu 36 minút a to bez pozorovateľného obdobia útlmu. Tiež sa hovorí, že v niektorých prípadoch je možné skrátiť obdobie útlmu alebo ho úplne potlačiť v priebehu puberty a to až do dospelosti. Neskôr, P. Haake et al. pozoroval jedného muža dosiahúť niekoľkonásobných orgazmov bez vyvolania zvýšenej produkcie prolaktínu.

Spontánny orgazmus

Orgazmus môže byť spontánny, bez akejkoľvek priamej stimulácie. Mnoho ľudí toto označuje trapným, ale príjemným zážitkom. Niekedy k orgazmu môže dôjsť behom sexuálnych snov.

Prvý orgazmus tohoto typu bol nahlásený medzi ľuďmi s poraneným chrbtom. Aj keď poškodenie chrbta a miechy často vedie ku strate určitého vnímania a k pozmeneniu sebavnímania, taký človek neprichádza o sexuálne pocity ako je sexuálne vzrušenie a erotické túžby. Tak sú niektorí jedinci schopní dosiahnúť orgazmu obyčajnou mentálnou stimuláciou. Niektoré aktivity (mimo tej sexuálnej) môžu vyvolať spontánny orgazmus. Najlepším príkladom je uvoľnenie tenzie, ktorá zahrňuje ľahkú pohlavnú stimuláciu – napr. trenie pohlavných orgánov o sedadlo bicykla za jazdy, cvičenie, pri ktorom je stiahnuté pánvové svalstvo.

Bolo tiež objavené, že niektoré anti-depresívne lieky môžu vyvolať spontánne vyvrcholenie ako vedľajší účinok. Nie je však isté, koľko pacientov, ktorí tieto lieky používali, zažili spontánny orgazmus, lebo väčšina z nich o tom nechce hovoriť.

Z prostatickej štruktúry

Niektorí ľudia sú schopní dosiahúť orgazmu pomocou stimulácie prostatickej štruktúry. U mužov to je prostata, u žien sú to Skeneho žľazy. Umiestnenie Skeneho žliaz je často známe ako g-bod alebo Gräfenbergov bod. Takou stimuláciou môže byť: pohlavný styk, prstovanie alebo použitie vibrátora.

Orgazmy tohoto typu môžu spôsobiť ako mužskú tak ženskú ejakuláciu. Pri dostatočnej stimulácii môže dôjsť k „dojeniu“ (milking) prostatickej štruktúry. Pokiaľ sa zároveň nestimuluje penis alebo klitoris, takáto stimulácia môže vyustiť v ejakuláciu bez orgazmu. Niektorí muži popisujú, že ich ejakulácia je silnejšia pokiaľ je stimulácia prostaty kombinovaná so stimuláciou penisu.

Citované z „http://cs.wikipedia.org/wiki/Orgasmus“

..........................................................................................................................................

Bod G

Gräfenbergov bod (označovaný tiež ako bod G), je sformované množstvo nervovej tkáne, veľmi citlivá oblasť ženskej vagíny. Nachádza sa na prednej stene vagíny medzi lonovou kosťou a maternicou. U niektorých žien môže stimulácia tohoto bodu privodiť orgazmus, spojený s výronom (ejakuláciou) tekutiny.

Kde ho nájsť?

Veľkosť a umiestnenie bodu G sa u každej ženy líši. Obvykle sa nachádza v druhej tretine pošvy, priamo za lonovou kosťou. Lokalizovať G bod je niekedy ťažké a preto niektoré ženy neveria, že ho vôbec majú. Hovorí sa tiež, že bod G sa nachádza asi 3–5 cm od pošvového vchodu.

História

Aj keď priame dôkazy chýbajú, predpokladá sa, že staroveké kultúry tento bod poznali. Záznamy zo 4. storočia pred n. l. sa zmieňujú o rozdieloch ženskej „červenej a bielej tekutiny”. Takisto indiáni sa vo svojich ľudových bájach zmieňujú o tom, ako sa pri pohlavnom styku „miesia mužské a ženské šťavy“.

Prvá zmienka o tomto bode sa objavila v Európe v roku 1950 v časopise International Journal of Sexology, keď nemecký gynekológ Dr. Ernst Gräfenberg (1881–1957) popisoval veľmi citlivú nervovú pleteň vo vaginálnej sliznici. V tomto mieste je pošva ženy najdráždivejšia. Za anatomický podklad tohto bodu označil Gräfenberg nervovú pleteň vo vaginálnej sliznici. Vo svojich tvrdeniach vychádzal z údajov pacientok, bez doloženia objektívnych dôkazov. Článok nevzbudil u odbornej verejnosti väčšiu pozornosť.

V roku 1978 spravili výskumníci Perry a Whippleová štúdium, v ktorom potvrdili závery Dr. Gräfenberga. Tí tiež na počesť pôvodného objaviteľa nazvali túto oblasť termínom bod G. Samotný termín „bod G“ bol poprve použitý v roku 1982 v knihe Ladasa a spoluautorov The G-Spot and Other Discoveries about Human Sexuality.

Na otázku, prečo bol bod G tak dlho prehliadaný, odpovedala Beverly Whippleová: „Pretože leží na prednej strane vagíny. Je to oblasť, ktorá sa obyčajne palpáciou (dotykom) nevyšetruje. Keď už sa jej lékar dotkne, dostane sexuálnu reakciu a lekári sú vycvičení, aby svoje pacientky sexuálne nestimulovali. Gynekológovia, ktorí sa dotýkali tejto oblasti podľa našich rad, našli všetci toto citlivé miesto.

Druhy ženského orgazmu

Ženy môžu dosiahnúť orgazmu niekoľkými spôsobmi. Klitoridálnym dráždením klitorisu, vaginálnou masturbáciou, stimuláciou bodu G a maternicovho hrdla.

Ženská ejakulácia

Gräfenberg bol prvý moderný lekár, ktorý popísal túto oblasť a uvádzal jej dôležitosť pre ženské sexuálne uspokojenie. Tvrdí, že pokiaľ je tento bod behom sexuálneho aktu bezprostredne dráždený (napríklad prstami behom masturbácie, penisom alebo iným predmetom zasunutým do vagíny), dosiahne mnoho žien orgazmu. Orgazmus môže byť sprevádzaný výronom tekutiny (ejakulácia) vzdialene pripomínajúcu sperma z močovej trubice – niekedy je tento výron označovaný ako ženská ejakulácia. Táto tekutina nie je moč. Jedná sa pravdepodobne o výmešok žľazy, ktorá je u ženy obdobná mužskej predstojnej žľaze (prostata).

Citované z „http://cs.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4fenberg%C5%AFv_bod"

 

decofemm2_sk.jpg

 

...viac článkov TU