Choď na obsah Choď na menu
 


 Choroby a príčiny

predcasna-ejakulacia.jpg

 

Cukrovka – diabetes mellitus

 

Diabetes je jednou z nejbežnejších príčin poruchy stoporenia. PObrázokrieskumy poukazujú na fakt, že diabetici sa potýkajú s problémami s erekciou už o 10 rokov skôr než zdravá populácia mužov .   Väčšina diabetikov 1. typu (pacienti závislí na inzulíne) trpia týmto ochorením dlhšiu dobu a poruchy sa u nich vyskytujú už v mladšom veku. Diabetes 2. typu (nezávislí na inzulíne, tzv. starecká cukrovka) menej ovplyňuje poruchu stoporenia a prejavuje sa u mužov až vo vyžšom veku.

 

Vysoký krvný tlak

Vysoký tlak je jednou z najčastejších príčin poškodenia ciev. Vysoký krvný tlak nadmerne zaťažuje srdce, a tiež spôsobuje i nadmerný prietok krvi v tepnách, výsledkom je kôrnatenie tepien a následné zúženie.  Tepny nie sú schopné dopraviť dostatok kObrázokrvi do orgánov, ktoré ju poteebujú. Bez dostatku kyslíku a živín sú orgány (napr. pohlavný úd) poškodzované, a preto sa znižuje ich funkcie. Poškodzovanie cienej steny vysokým krvným tlakom môže spôsobiť poruchu stoporenia.
Medzi ďalšie príčiny poškodzujúce tepny patrí vysoká hladina cholesterolu. Čím je ochorenie väčšie , tým je vyžšia šanca, že sa u vás prejaví porucha erekcie.

 

 Ochorenie srdcovo cievného systému

Poruchu stoporenia môže tiež spôsobiť srdcový infarkt alebo srdcová  príhoda. V prípade ochorenia srdca je potrebné sa poradiť s kardiológom o fyzickej záťaži, ktorá značně obmedzuje sexuálnu aktivitu.

                                    

Obrázok

Poškodenie centrálnej nervovej sústavy

Poškodenie miechy spôsobené úrazom alebo inou príčinou, prípadne poškodenie mozgu v dôsledku cievnej mozgovej príhody majú za následok ťažké poruchy stoporenia pohlavného údu.

                    

Obrázok

Poranenie alebo ochorenie prefifernych nervov

Poruchu stoporenia môže spôsobit i poranenie alebo ochorenie nervou, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém a pohlavný úd. Ochorenie nervov môže byť napr. roztrúsená skleróza, chirurgické zákroky na prostate, ale i poškodenie nervových dráh v dôsledku metabolických zmien u mužov s cukrovkou.

 

Ochorenie obličiek

Poruchou erekcie trpí viacej ako polovica pacientov s ťažkým poškodením obličiek alebo odkázaných na dialýzu.

 

Obrázok

Depresia

Z psychických ochorení poruchu erekcie najčastejšie spôsobuje depresia. Vyskytuje sa až u 9 z 10 pacientov s depresiou.

                                                       

Obrázok

Fajčenie alebo nadmerné požívanie alkoholu alebo drog

K vzniku poruchy atoporenia tiež prispiev  fajčenie, užívanie alkoholu alebo omamných látok.

 

Obrázok

Užívánie liekov

Porucha stoporenia môže vzniknúť i ako vedľajší účinok niektorých liekov. Patria sem niektoré lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, žaludočných vredov, depresií, protinádorové lieky atď. Podrobné informácie o týchto liekoch môžete získať od ošetrujúceho lekára.

Obrázok

produkty-pre-muzov.jpg